NOTA ARŞİVİ - BAKIRKÖY MUSİKİ KONSERVATUARI VAKFI

Ataköy 7.8. Kısım İspirtohane Kültür Merkezi Bakırköy-İstanbul
(0212) 661 90 86 - (0537) 065 92 40
info@bakirkoymusiki.com
İçeriğe git
Sitemiz mobil uyumludur, bu bölümde mobil cihazlarınızı yan olarak kullanarak tam erişim sağlayabilir ve dilediğiniz eseri cihazınıza yükleyebilirsiniz.
ESER
MAKAM
BESTEKAR
İNDİR
Acaba şenmisin kederin var mı
Hicaz
Bimen Şen
Açıldı bahçede güller
Nihavend
Rıfat Bey
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Hicaz
Şevki Bey
Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanıma
Hüseyni
Hacı Faik Bey
Ağlasam her lahza hakkım yok mudur
Rast
Gülbenkyan Efendi
Ağlatırlar güldürürler
Uşşak
Dede Efendi
Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyim
Nihavend
Hacı Arif Bey
Al gönlümü ayine-i manadır bu
Arazbar- Buselik
Hacı Sadullah Ağa
Aldı beni aldı iki kaşın arası
Hicazkar
Çorlulu
Aldın dil-i naşadımı
Karcığar
Enderuni Ali Bey
Alemde ey serv-i semen
Hicaz
Hacı Arif bey
Aman ey gonca-i nev-res nihalim
Hicaz
Rıfat Bey
Amed-nesim-i subh-u dem
Rast
Abdulkadir Meragi
Aşiklarının haline ey mah acımazsın
Hicaz
Hacı Faik Bey
Ask atesi sinemde yine şule feşandır
Nihavend
Hacı Arif Bey
Atesi suzan-ı firkat yakdı cism ü canımı
Hicaz
Hacı Faik Bey
Aya ne ola o hilal ebru
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
Bağlandı gonul zülfüne bir yosma civanım
Hüzzam
Selanikli Ahmet Bey
Baharın zamani geldi
Hicaz
Dede Efendi
Bak ne hale koydu bu baht-ı siyah
Hicaz
Hacı Arif Bey
Bakma sakın benden yana
Acem-e şiran
Şakir Ağa
Bari felek ben yüzüne söyliyem
Acem kürdi
Nikoğos Ağa
Ben buy-i vefa bekleriken suy-i çemenden
Nihavend
Hacı Arif Bey
Ben ezelden didenin meclubuyum bilmez misin
Hüseyni
Mısırlı İbrahim efendi
Ben müptela oldum sana
Ferahnak
Dede Efendi
Ben sana aşık değilim
Muhayyer
Dede Efendi
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coşdum
Bestenigar
Dede Efendi
Benim yarem gibi yare bulunmaz
Suznak
Latif Efendi
Berdar olalı zülfüne yar fikr-ü hayalim
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Beste-i zencir-i zülfündür gönül
Gül-izar
Tanburi İsak Bey
Bezmi meyde mutrıba bir nağme-i dil-cu kopar
Segah
Enfi Hasan Ağa
Bikes ü biçareyim ah ağlarım
Karcığar
Asdik Ağa
Bileydi derd-i derunum o fitne-cu dilber
Gül-izar
Tanburi İsak
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresinde
Karcığar
Leon Hancıyan
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
Rast
Selanikli Ahmet Bey
Bin can ile sevdim seni
Rast
Tanburi Osman Bey
Bin cefa görsem ey sanem senden
Acem-a aşiran
Zekai Dede
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan
Nişabürek
Ziya Paşa
Bir afet-i meh-peyker ile nüktelerim var
Mahur
Ebubekir Ağa
Bir dame düsürdü ki beni baht-ı siyahım
Rast
Hacı Faik Bey
Bir devlet için çerha temennadan usandık
Şehnaz-Buselik
Nalizade Ali Dede
Bir dil ki senin kakülüne beste değildir
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
Bir elif çekti yine sineme canan bu gece
Muhayyer
Hacı Sadullah Ağa
Bir esmere gönül verdim
Saba
Tanburi Mustafa Çavuş
Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül
Karcığar
Hacı Arif Bey
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pareye
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın
Hüseyni
Bimen Şen
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım
Nihavend
Musa Süreyya Bey
Bir günah ettimse sana suzmak oldum yeter
Suznak
Selanikli Ahmet Bey
Bir hoş hıram taze civan aldı
Gül-izar
Tanburi İsak
Bir katre içen çeşme-i pur hun-i fenadan
Bayati
Şevki Bey
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Nişabürek
İsmail Hakkı Bey
Bir melek sima peri gördüm
Uşşak
Hacı Arif Bey
Bir nigah et halime ey gonca dehen
Hicaz
Şekerci Cemil Bey
Bir tarafdan üzüyor gönlümü hicrin elemi
Hicaz
Şevki Bey
Bir verd-i rana ettim temaşa
Ferahfeza
Dede Efendi
Bir yana eğdir fesin ey nevcivan
Hüseyni
Nikoğos Ağa
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde
Karcığar
Hacı Arif Bey
Biz alude-i sagar-ı badeyiz
Rast
Hafız Post
Bu bi-vefalığı senden
Hicazkar
Hafız Efendi
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş etdim
Ferahfeza
Nalizade Ali Dede
Bu imtidadi çevre ki bahtın şitabı var
Uşşak
Lem'i Atlı
Bu şeb reca-yı dil ol dilrübaya söylendi
Kürdili Hicazkar
Lemi Bey
Bu yosmalık gider bu çağ değişir
Karcığar
Hacı Arif Bey
Bu zevk-u safa sahn-ı çemen
Rast
Lem'i Atlı
Bülbül yetişir bağrımı hun etdi figanın
Segah
Hacı Arif Bey
Bülbül-i hoş neva
Ferahfeza
Dede Efendi
ESER
MAKAM
BESTEKAR
İNDİR
Cam-ı la'lindir senin ayine ruy-i enverin
Hisar
Itri
Cam-i sürh ile sanma lal-gun olmuş gelir
Nişabürek
Enfi Hasan Ağa
Can-ı dilimiz lütf-i keremkar ile ma-mur
Sultani Yegah
Dede Efendi
Cana firkatinle sinemi ben dağlarım
Nihavend
Tatyos Efendi
Cana rakibi handan edersin
Uşşak
Grifftzen Asım Bey
Can da hassasiyet mi var
İsfahan
Hacı Arif Bey
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet
Uşşak
Şevki Bey
Canım yerine geldi ki cananımı gördüm
Hüseyni
Ebubekir Ağa
Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden
Hüseyni
Tatyos Efendi
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürür
Segah
Zaharya
Çeşmanı o mehşevin eladır
Karcığar
Lem'i Atlı
Ceyhun arayan dide-i gıryanımı görsün
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Çok gördü şimdi beni bezm-i civanda
Bestenigar
Hacı Arif Bey
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharım
Bestenigar
Hacı Arif Bey
Çok zamanandır gelmez oldun yanıma nevcivanım
Karcığar
Ethem Efendi
Dağdar-ı tır-i gamzendir gönül ey meh-cebin
Gül-izar
Tanburi İsak
Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumun
Uşşak
Şevki Bey
Değildi böyle evvel tarz-ı tavrın
Hüzzam
Celaleddin Paşa
Dehr olmada bu sur ile ma'mur
Buselik
Dede Efendi
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
Şehnaz
Şemseddin Ziya Bey
Der mevc-i perişan-i ma fasıla-i nist
Segah
Itri
Derdimi arz etmeğe ol şuha
Hicaz
Enderuni Ali Bey
Dil bir güzele meyletti hele
Rast
Dede Efendi
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
Nihavend
Civan Ağa
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işitdim
Hüzzam
Zekai Dede
Dil besteye lutf-u keremin mahazar eyle
Şevk-efza
Kömürcüzade Hafız Efendi
Dil-i biçare senin çün yanıyor
İsfahan
Mahmut Celaleddin
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensiz
Hisar
Itri
Dil-i rubasın sevdiğim yoktur nazirin biraya
Hüseyni
Hafız Eşref Efendi
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendini
Karcığar
Hacı Arif Bey
Dinle sözümü
Segah
Meçhul
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
Feahfeza
Lem'i Atlı
Dök zülfünü meydana gel
Hisar - Buselik
Tanburi Mustafa Çavuş
Doldur getir ey saki-i gül-çehre piyale
Segah
Mustafa Emin Efendi
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali
Hisar - Buselik
Tanburi Mustafa Çavuş
Düşdüm düşeli aşk oduna ruz-i ezelden
Arazbar
Hacı Sadullah Ağa
Düşermi şanına ey şeh-i huban
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Düştüm yine bir şuh-ü sitemkara
Mahur
Latif Ağa
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayan
Şeddi-Araban
Şemseddin Ziya Bey
Edemem kimseye halim şikayet
Suznak
Hacı Arif Bey
Ehl-i aşkın neşvegah kuşe-i meyhanedir
Kürdili Hicazkar
Tatyos Efendi
El beni çün seni sarmış biliyor
Ferahfeza
Dede Efendi
Elimdeyken senin gül pembe destin
Karcığar
Hristaki
Elmas senin yüzün gören
Nikriz
Tanburi Mustafa Çavuş
Emel-i meyl-i vefa sende var bende de var
Bayati
Şevki Bey
Ermesin el o şehin şevket-i valalarına
Şevk-efza
Dede Efendi
Esti nesim-i nevbahar açıldı güller suhbudem
Rast
Hacı Arif Bey
Etdi o güzel ahde vefa müjdeler olsun
Segah
Ebubekir Ağa
Etme bi-hude figan vazgeç gönül
İsfahan
Rahmi Bey
Ey büt-i nev-eda
Hicaz
Dede Efendi
Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma
Hicaz
Medeni Aziz Efendi
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beni
Hicaz
Dede Efendi
Ey gonca denen ah-ı seherden hazar eyle
Neva
Dede Efendi
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var
Nişabürek
Ziya Paşa
Ey gül-i bağ-ı eda
Hüzzam
Dede Efendi
Ey hüma-yı padişahı ber-ser-i bala-yı tü
Hisar - Buselik
Dede Efendi
Ey kaş-ı keman tır-i müjen canıma geçdi
Ferahfeza
Dede Efendi
Ey lebleri gonca yüzü gül
Hüzzam
Dede Efendi
Ey şuh-i cihan sevdi seni can
Ferahnak
Suyolcuzade Salih Efendi
Ey verd-i rana şuh-i melek-veş
Şehnaz
Dede Efendi
ESER
MAKAMI
BESTEKAR
İNDİR
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeyda
Hüseyni
Suphi Ziya Özbekkan
Feryad ile yad eyler iken ben seni her bar
Nihavend
İsmail Hakkı Bey
Feryad ki feryadıma imdad edecek yok
Şehnaz
Tanburi Cemil Bey
Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-beden
Şehnaz-buselik
Zekai Dede
Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanın
Muhayyer
Tanburi Ali Efendi
Firakınla zalim harab oldu can
Hicaz
Şevki Bey
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönül
Hüseyni
Civan Ağa
Firkat-i yar beni yakdı demadem ah ü zar oldum
Acem-kürdi
İsmail Hakkı Bey
Fırsat bulsam yare varsam
Şehnaz
Tanburi Mustafa Çavuş
Fitneler gizlemiş mahmur gözüne
Rast
Mahmut Celaleddin Paşa
Gaddar felek aşık-ı nalane dokunma
Kürdili Hicazkar
İbrahim Efendi
Gamdan azade hemen dünyada bir meyhanedir
Rast
Rıfat Bey
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim
Bestenigar
Mustafa İzzet Efendi
Geçdi zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadıma
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster
Mahur
Selanikli Ahmet Bey
Gel ey ruh-i revan melek-simatım
İsfahan
Hacı Arif Bey
Gönül durmaz su gibi çağlar
Şehnaz
Dede Efendi
Gönül düşüp ham-ı gısu-yı yare kalmıştır
Muhayyer
Yahya Nazım Çelebi
Gönül verdim bir civane
Hüzzam
III.Selim
Gönüller uğrusu bir yar-i bi amanı var
Hüseyni
Kara İsmail Ağa
Gör halimi cana bana çeşmin neler etti
Hüzzam
Hacı Faik Bey
Gördüm yine bir gonca-i nadide edayı
Nihavend
Ali Rıfat Çağatay
Gören fütade olur hüsn-i bibahanesinde
Hüzzam
Dede Efendi
Görsem seni doyunca,doyunca seni görsem
Rast
Dede Efendi
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzel
Şeddi-araban
İsmail Hakkı Bey
Gösterip ağyare lütfun bizlere biganesin
Mahur
Hacı Arif Bey
Gözden cemalin çün ırağ oldu
Muhayyer
Rıfat Bey
Gözüm hasretle giryandır
Hüzzam
Tatyos Efendi
Gözümden gönlümden hayali gitmez
Şeddi-araban
Dede Efendi
Gül yüzlülerin şevkine gel
Bayati
Tab'i Mustafa Efendi
Gülbin-i ıyş midemed saki-i gül'izar ku
Neva
Itri
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce
Hicaz
İbrahim Ağa
Gülsen açılsan çemen gül şenlenir
Kürdili Hicazkar
Civan Ağa
Gülşende hezar nağme-i demsaz ile mahzuz
Hicazkar
Zekai Dede
Gülşende yine ah-ü enin eyledi bülbül
Rast
İsmail Hakkı Bey
Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuş
Uşşak
Şevki Bey
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Günler geçiyor gönlümün evzakı tükendi
Uşşak
Lem'i Atlı
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimi
Rast
Giriftzen Asım Bey
Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni
Hicaz
Şevki Bey
Hal-i siyehi gerden-i nazik terindedir
Muhayyer
Hacı Sadullah Ağa
Hasret odu yakdı ciğerim ey ruh-i alim
Hicaz
Tanburi Ali Efendi
Hasretle bu şeb gah uyudum gah uyandım
Uşşak
Sahibi meçhul
Hastasın zannım vefa mahzunusun
Uşşak
Şevki Bey
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
Hisar
Dede Efendi
Hayali yare değme girye dursun
Saba-zemzeme
Rıfat Bey
Hemişe dilde sühan elde saz karımdır
Sazkar
Tab'i Mustafa Efendi
Her dilden oh meh çalmıyor
Rast
Şakir Ağa
Her gördüğü periye gönül müptela olur
Buselik
Itri
Her kimde vardır aşk ibtilası
Kürdili Hicazkar
Civan Ağa
Her zahm-ı ciğersuze devakar aranılmaz
Hicaz
Giriftzen Asım Bey
Hicran oku sinem deler
Hüseyni
Şevki Bey
Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu nahoş
Hicazkar
Zekai Dede
İlahi
Segah
Sahibi meçhul
İltimas etmeye yare varınız
Muhayyer
Hacı Arif Bey
İntizar-ı makdeminle rehgüzarın gözlerim
Acem-kürdi
İsmail Hakkı Bey
Kaçma mecburundan ey ahu-yi yahşi üffet et
Bestenigar
Haşim Bey
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri
Kürdili Hicazkar
Hafız Yusuf Efendi
Kani yad-i lebinle hun-i dil nuş ettiğim demler
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Kar
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar-ı Muhteşem
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar-i sur-i şahi
Buselik
Dede Efendi
Karşıdan yar güle güle
Bayati
Dede Efendi
Kasr-ı cennet havz-ı kevser ab-ı hayat
Ferahfeza
Dede Efendi
Kerem eyle mestane kıl bir nigah
Hüzzam
Medeni Aziz Efendi
Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş barına
Uşşak
Şevki Bey
Kimseye etmem şikayet
Nihavend
Kemani Serkis Efendi
Köçekçeler
Gerdaniye
Meçhul
Köçekçeler
Hicaz
Meçhul
Koklasam saçların bu gece ta fecre kadar
Nihavend
Artaki Candan
Koparan sinemi ağyar elidir
Kürdili Hicazkar
Bimen Şen
Küçük su da gördüm seni
Şehnaz - Buselik
Tanburi Mustafa Çavuş
Kul oldum bir cefakara cihan bağında gül femdir
Şehnaz - Buselik
Zekai Dede
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
Hüzzam
Hacı Faik Bey
Küşeda sinesi bilmem ki bir sehası mı var
Nişabürek
Enfi Hasan Ağa
ESER
MAKAMI
BESTEKAR
İNDİR
Mahmur bakışı aşıka bin lutfa bedeldir
Kürdili Hicazkar
Şekerci Cemil Bey
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelik
Acem-aşiran
Neyzen Rıza Bey
Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bula gör
Acem-aşiran
Dede Efendi
Mevlevi ayini
Hüzzam
Dede Efendi
Mevsim-i nevruz erişdi geldi eyyam-ı bahar
Arazbar-buselik
Hacı Sadullah Ağa
Mey içerken düşdü aksin camıma
Saba
Şevki Bey
Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i cem mi
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mey-i lalinle dil mestane olsun
Rast
Tatyos Efendi
Meyl edip ağyarı aldın yanına
Hüzzam
Kemani Rıza Bey
Meyl edip bir gülizare
Nişaburek
Ali Rıfat Çağatay
Misalini ne zemin ü zaman görmüşdür
Sultani-yegah
Dede Efendi
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
Hüzzam
Hacı Faik Bey
Muntazam kamet-i bi misl-i bedel
Gerdaniye
Ebubekir Ağa
Muntazırım teşrifine
Neva
Tanburi Mustafa Çavuş
N'olsun bu kadar ah ü figan ah gönül
Hicaz
Enderuni Ali Bey
Na-muradım taliim avaredir
Nihavend
Hacı Faik Bey
Nar-ı aşkınla senin ey nevcivan
Nihavend
Rıfat Bey
Naz etse n'ola cihane ol gönül
Şehnaz-Buselik
Zekai Dede
Ne heva-yı bağ-ı sazed ne kenar-ı kişt-i mara
Acem-aşiran
Dede Efendi
Ne kadar yareledi gamzelerin bak bedenim
Kürdili Hicazkar
Kanuni Hacı Arif Bey
Ne semtden canım bu geliş
Bayati
Kemani Rıza Efendi
Nedendir bu dil-i zarın figanı
Rast
Şevki Bey
Nedir a sevdiğim söyle bu halin
Nihavend
İsmail Hakkı Efendi
Nedir bu haletin ey meh-cemalim
Hüseyni
Şevki Bey
Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Nerelerde kaldın ey servi nazım
Nihavend
İsmail Hakkı Efendi
Neş-e yab-ı lutfun olsun bu ser-i şuridemiz
Hüzzam
Musullu Hafız Osman
Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazan
Şeddi-araban
Rahmi Bey
Neyleyim nicedeyim olamam bir an
Bayati araban
Suyolcuzade Salih Efendi
Nice bir aşkınla feryad edeyim
Bayati
Dede Efendi
Nice bir bülbül-i nalan gibi feryad edeyim
Sazkar
İlya
Niçin a sevdiğim niçin
Hicaz
Nikoğos Ağa
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle
Muhayyer
Hacı Arif Bey
Niçin nalendesin öyle
Hüzzam
Nikoğos Ağa
Niçin terkeyleyip gitdin a zalim
Kürdili Hicazkar
Hacı Arif Bey
Nigah-ı mestine canlar dayanmaz
Saba
Hacı Arif Bey
Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın
Sultani-yegah
Dede Efendi
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alır
Hüzzam
Udi Abdi Efendi
Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-ziban okunur
Buselik
Çömlekçizade Recep Çelebi
O güzel gözlerle bakmasını bil
Hüseyni
Lem'i Atlı
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar
Muhayyer
Sahibi meçhul
Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserret
Buselik
Dede Efendi
Olmada diller rübude gamze-i cadusuna
Hicaz
Abdulhalim Ağa
Olsa alem reşk-i gülizar-ı irem
Hüzzam
Hacı Faik Bey
Ömrümü gönlümü ruhumu sana vakfetmişken
Nihavend
Selanikli Ahmet Efendi
Pek cüda düştüm gülümden
Hüseyni
Selanikli Ahmet Efendi
Pek özledim seni
Nihavend
Muhlis Sabahaddin
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim
Dügah
Hacı Faik Bey
Peşrev
Acem-aşiran
Emin Ağa
Peşrev
Bayati
Seyfeddin Osmanoğlu
Peşrev
Buselik
Kemençeci Nikolaki
Peşrev
Ferahfeza
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Ferahfeza
Tanburi Cemil Bey
Peşrev
Gerdaniye
Dr.Suphi Ezgi
Peşrev
Gül'izar
Tanburi İsak
Peşrev
Hicaz
Veli Dede
Peşrev
Hüseyni
Lavtacı Andon
Peşrev
Hüzzam
Seyfeddin Osmanoğlu
Peşrev
Hüzzam
Tanburi Osman Bey
Peşrev
Mahur
Gazi Giray Han
Peşrev
Muhayyer
Tanburi Cemil Bey
Peşrev
Neva
Tanburi Cemil Bey
Peşrev
Nişaburek
Tanburi Osman Bey
Peşrev
Rast
Sahibi meçhul
Peşrev
Rast
Benli Hasan Ağa
Peşrev
Sazkar
Kantemiroğlu
Peşrev
Segah
Yusuf Paşa
Peşrev
Şehnaz
Kemani Ali Ağa
Peşrev
Şehnaz-Buselik
Kemani Ali Ağa
Peşrev
Şevk-efza
Tanburi Numan Ağa
Peşrev
Sultani-yegah
Kanuni Hacı Arif Bey
Peşrev
Suzidil
Tanburi Ali Efendi
Pür hande çiçekler dereler şevk ile çağlar
Acem-kürdi
Selanikli Ahmet Bey
ESER
MAKAM
BESTEKAR
İNDİR
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönülHüzzamDede EfendiPDF
Reng-i ruhsarına gülgün dedilerUşşakŞevki BeyPDF
Saçın bükümleri gönül bağıdırHüseyniHafız Yusuf EfendiPDF
Saçlarına bağlanalı ey perıNihavendRahmi BeyPDF
Sahvet-i aşkım bilip ey gül-tenimKürdili HicazkarŞevki BeyPDF
Sana ey canımın canı efendimKürdili HicazkarŞevki BeyPDF
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mıNihavendAli Rıfat ÇağatayPDF
Sarsam miyanın ey gül-i ter yasemen gibiMahurEbubekir AğaPDF
Sayd eyledi bu gönlümü gözleri ahuHicaz Hacı Arif BeyPDF
Saz semaisiHüseyniTatyos EfendiPDF
Saz semaisi
Acem-aşiranUdi İbrahim Efendi PDF
Saz semaisi
Acem-kürdiİsmail Hakkı BeyPDF
Saz semaisi
Acem-aşiranTanburi Emin AğaPDF
Saz semaisi
BayatiKanuni Ömer EfendiPDF
Saz semaisi
BuselikSahibi meçhulPDF
Saz semaisi
FerahfezaOsman BeyPDF
Saz semaisi
GerdaniyeDr.Suphi EzgiPDF
Saz semaisi
Gül'izarTanburi İsakPDF
Saz semaisi
NihavendHasib DedePDF
Saz semaisi
HicazVeli DedePDF
Saz semaisi
HicazkarTanburi Cemil BeyPDF
Saz semaisi
HüzzamUdi Nevres BeyPDF
Saz semaisi
Kürdili HicazkarTatyos EfendiPDF
Saz semaisi
MahurGazi Giray HanPDF
Saz semaisi
Şevk-efzaNayi Said DedePDF
Saz semaisi
NevaZiya PaşaPDF
Saz semaisi
NişaburekTanburi Küçük Osman BeyPDF
Saz semaisi
NişaburekSeyyid Ahmet AğaPDF
Saz semaisi
RastBenli Hasan AğaPDF
Saz semaisi
Şeddi-arabanTanburi Cemil AğaPDF
Saz semaisi
SegahNayi Osman DedePDF
Saz semaisi
ŞehnazNikolakiPDF
Saz semaisi
Sultani-yegahKanuni Hacı Arif BeyPDF
Saz semaisi
FerahfezaTanburi Cemil BeyPDF
Saz semaisi
UşşakDede SalihPDF
Saz semaisi
HicazYusuf PaşaPDF
Saz semaisi
NihavendYusuf PaşaPDF
Sen sanki baharın gülüsün,şen çiçeğimsinHüzzamMusa Süreyya BeyPDF
Sende mi hala esir-i zülfiyar olmaktansınİsfahanUdi Hasan Sabri BeyPDF
Seni arzu eder bu dıdelerimUşşakLem'i AtlıPDF
Seni tenhada bir bulsamNihavendİsmet AğaPDF
Seninle ey gül-i ahsenKürdili HicazkarBimen ŞenPDF
Ser-i zülf-ü anberinin yüzüne nikabedersinŞevk-efzaDede EfendiPDF
Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdirHicazHafız Yusuf EfendiPDF
Sevdi bu gönül yaman eylemedi seniNevaAma Kadri EfendiPDF
Sevdiceğim aşıkını ağlatırMuhayyer Dede EfendiPDF
Sevdiğim azade-i hicranınamHicazkarŞekerci Cemil BeyPDF
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyumKürdili HicazkarNasibin Mehmet EfendiPDF
Sevdiğim lutfeyleyip gelmez misin imdadımaNihavendSelanikli Ahmet BeyPDF
Sevdim seni ey işvebazNihavendTanburi Cemil BeyPDF
Sevdim yine bir nev-civanRastBasmacı Abdi EfendiPDF
Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğimHicazŞevki BeyPDF
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanım Ferahfezaİsak VaronPDF
Seyreyle o billur beden taze FirengiRastTab'i Mustafa EfendiPDF
Sırma saçlı yare kim haber versinKürdili HicazkarHacı Arif BeyPDF
Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldıHicaz Rıfat BeyPDF
Siyah ebrulerin duruben çatmaUşşakLem'i AtlıPDF
Son yürük semaiSegahSahibi meçhulPDF
Söyle ey mutrıb-ı nazende edaKürdili HicazkarRahmi BeyPDF
Suziş-i aşkınla ben nalan ikenNihavendMusa Süreyya BeyPDF
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nım-habınıNihavendRahmi BeyPDF
ESER
MAKAM
BESTEKAR
İNDİR
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin divanınaMahurMusa Süreyya BeyPDF
Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü nazeHicazTab'i Mustafa EfendiPDF
Tal'atın devr-i kamerde
HüseyniZaharyaPDF
Tasdi' edeyim yari biraz da sühanimleHicazHacı Arif BeyPDF
Tut-i mucize guyem ne desem laf değil SegahItriPDF
Üç yıl beni sevdanınNihavendMuhlis SabahaddinPDF
Üftadenim ey bi vefaRastDede EfendiPDF
Vah meyyus-i visalindir gönülKarcığarMahmut Celaleddin PaşaPDF
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüşŞehnaz Nevres PaşaPDF
Vaslınla cana pek neşelendimHüseyni Rıfat BeyPDF
Vücud ikliminin sultanısın senNihavendHacı Arif BeyPDF
Yad ile geçmiş zamanı ağlarımUşşakŞevki BeyPDF
Yandı dil aşkınla ey şuh-i şenimAcem-aşiranNikoğos AğaPDF
Yandım demindenHisar-buselikDenizlioğlu Ali BeyPDF
Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dilHisar-buselikZekai DedePDF
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlümSuzidilTanburi Ali EfendiPDF
Yine bağlandı dil bir nev-nihaleNevaZekai DedePDF
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bi-karare düşdüHisar-buselikDede EfendiPDF
Yine bir gül nihalRastDede EfendiPDF
Yine neş'e-i muhabbet dil ü canım etdi şeydaHicazDede EfendiPDF
Zahir-i hale bakıp etme dahıl bir ferdiMahur Hacı Arif BeyPDF
Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdırKarcığarSelanikli Ahmed EfendiPDF
Zamanı var ki her bezmim anarsınHüzzamİbrahim EfendiPDF
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksinHicazŞevki BeyPDF
Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabınAcem-aşiranBimen ŞenPDF
Zencır-i aşkın dil-bestesiyimSegah Hacı Faik BeyPDF
Zevk-ı sevda duymadın aşık -perestar olmadınHicazLeyla HanımPDF
Zevkim hevesim hep seninle pür elem olsunHüseyniAleko BacanosPDF
Zevkin ne ise söyle hicab eyleme bendenSuznakManyasızade Refik BeyPDF
Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdürNevaDede EfendiPDF
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuşNihavendAli Rıfat ÇağatayPDF
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perişanın kadarHicazAsdik AğaPDF
İLETİŞİM
Adres:7. 8. Kısım  Tarihi İspirtohane Binası Alt Kat Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212) 661 90 86-87   Fax:(0212) 560 97 76

Adres:7. 8. Kısım Tarihi İspirtohane Binası Alt Kat Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212)661 90 86-87Fax:(0212)560 97 76

Adres:7. 8. Kısım Bakırköy Belediye Konservatuarı Binası Tarihi İspirtohane Ataköy / İSTANBUL
Tel:(0212)661 90 86-87Fax:(0212)560 97 76

İçeriğe dön